Page 6 - ZPM_Mreznik_junij_2015_FINAL
P. 6
6 Obvestila uredništva Novice iz sveta projektnega menedžmenta IPMA svetovni kongres se spletno revijo, namenjeno ustvarjanju približuje in deljenju znanja ter kontinuiranemu učenju s področja sodobnega Meseca septembra bo potekal menedžmenta programov in projektov. IPMA svetovni kongres v Panami. Revijo vsak mesec izda PM World Inc, Tematika letošnjega kongresa je »The in je vir informacij s področja raziskav, way to project management in izobraževanja, dogodkov, stroke PM, multicultural context«. Namen je novih projektov in programov. Avtorji vključiti najrazličnejše sektorje, kjer so iz celega sveta objavljajo znanstvene in pomembne kompetence projektnega strokovne prispevke, reportaže, študije menedžmenta, ter izpostaviti potrebo primera in druge oblike posredovanja po dejstvu, da se projektni menedžment zanimivega branja s področja PM. v današnjem svetu odvija v izrazito multi- kulturnem okolju. IPMA svetovni forum Več informacij najdete na naslovu: je najpomembnejši svetovni dogodek s http://pmworldjournal.net/. področja projektnega menedžmenta, kjer lahko organizacije pridobijo V okviru revije PM World Journal so ogromno znanj in izkušenj na osnovi avtorji vzpostavili tudi portal PM World najnovejših standardov in kompetenc Library, spletni vir oziroma bazo za menedžment programa in portfelja prispevkov, ki jih objavljajo avtorji v reviji. projektov. Zraven tega portal vključuje informacije o knjigah, založnikih, znanstvenih in Več informacij lahko najdete na spletni strokovnih revijah, blogih, spletnih virih, strani: http://ipmawc2015.com/. izobraževalnih institucijah in drugih organizacijah, relevantnih za stroko PM. PM W orld Library odpira Portal lahko najdete na naslovu: http:// vrata znanju s področja pmworldlibrary.net/ projektnega menedžmenta 1. maja 2015 je portal še dodatno odprl Marsikateri privrženec stroke vrata svoji zakladnici virov in uvedel projektnega menedžmenta prav gotovo »Scholar Level« dostop do znamenite pozna publikacijo PM World Journal, baze »EBSCO business publications ZPM mr ežnik | Letnik I, številka 2, junij 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11