Page 8 - ZPM_Mreznik_junij_2015_FINAL
P. 8
8 Poročilo s Projektnega forUma 2015 Rok Petje Konec aprila smo uspešno zaključili Mulej in Aleš Štempihar udeležencem s tradicionalnim Projektnim predstavila nekaj tehnik za kreativno forumom , ki je tokrat potekal v delo na projektih. Tretja skupina pa se je Ljubljani pod sloganom Refresh, kar odpravila na krajši ogled Tehnološkega ponazarja popolno prenovo koncepta parka, svoj obisk pa so zaključili v dogodka ter splošno celovito prenovo ARNESU, kjer so jim zaposleni predstavili Slovenskega združenja za projektni njihovo delo. management. Približno 100 udeležencev je v Tehnološkem parku v Ljubljani Po kreativnem ustvarjanju in zasluženem prisluhnilo številnim strokovnjakom odmoru so se vsi udeleženci ponovno iz različnih področjih, ki pa vsak po zbrali skupaj v glavni dvorani, saj je bil svoje delujejo na projektni način. čas za tokrat posebno okroglo mizo, kjer nismo povabili klasične projektne Po uvodnih pozdravih predsednika managerje, temveč so Leo Oblak, Raay, ZPM-ja ter predstavnice Tehnološkega Matej Špehar spregovorili o svojih parka smo najprej prisluhnili petim izkušnjah na njihovem področju, ki ni strokovnim predavanjem. Državna neposredno vezan na projekte, vseeno sekretarka v vladi RS in vodja projektne pa tudi sami delujejo na projektni način. pisarne je predstavila delovanje njene Nato smo videli vsebinski ˝spopad˝ pisarne. Tudi druga govornica je prišla Andreja Kokola iz podjetja Unior ter iz državne institucije in sicer smo gostili Mateja Fegusa iz Donarja, kjer sta mag. Karmen Novarlič, vodjo sektorja odgovarjala na dinamična vprašanja za turizem pri SPIRIT Slovenije. Na temo moderatorke Maruše Kerec. ˝Upravljanje projektov v velikem podjetju˝ je spregovorila še tretja govornica Maja Projektni forum se je zaključil s posebnim Kotar iz najboljšega soseda, podjetja gostom, ki je bil tokrat g. Janez Bevk iz Mercator. Sledilo je zanimivo predavanje podjetja Microsoft, le ta je v krajšem Tilna Travnika, ki je predstavil njegovo intervjuju spregovoril o njihovem delu, videnje projektnega dela v start up njegovem pogledu na projekte in okolju. Kot zadnji govornik je nastopil splošnem razvoju podjetja. podpredsednik združenja, mag. Matjaž Madžarac, kot skrbnik projektov v Sledila je še podelitev SloCert certifikatov Telekomu Slovenije d.d. Sledile so ter zaključne besede vedno odličnega minute za sprostitev, kjer je psihologinja moderatorja Romea Varge. Nina Janža prikazala nekaj tehnik za učinkovito sproščanje med delom. Pred Tako smo uspešno izvedli tudi Projektni osvežilnim odmorov je bilo nekaj minut forum 2015, ki je doživel celovito namenjenih še mladim, kjer je Anuša prenovo in po prvih odzivih so udeleženci Gaši spregovorila na temo ˝Ustvarjalnost z njim zadovoljni, zato se s podobnim mladih skozi projekte˝, Kaja Koblar in a vsebinsko drugačnim dogodkom Teja Povhe pa sta predstavili delo Mladih zagotovo vidimo tudi prihodnje leto. projektnih managerjev. Velik zahvala za izvedbo tokratnega V drugem sklopu Projektnega foruma foruma gre tudi celotnemu projektnemu 2015 so se udeleženci razdelili v tri timu, kjer so sodelovali Rok Petje, skupine. Prva skupina je pod vodstvom Maruša Fujs, Janez Zajc, Kristijan Pukšič Damjana Obala iskala odgovor na ter Igor Vrečko. Svojo pomoč pa so vprašanje ˝Kako iz projekta narediti dodali tudi mladi MPM-ovci Sandra, zgodbo o uspehu?˝ v drugi je bilo Sabina in David. izredno kreativno, saj sta Nastja ZPM mr ežnik | Letnik I, številka 2, junij 2015
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13