Spoštovani bralci in bralke,

pred vami je prva letošnja številka ZPM Mrežnika. V tokratni reviji lahko med drugim preberete zanimiv prispevek na temo Agilne PMO v podjetju Deloitte, ki ga je pripravila mag. Marjana Skubic. Podjetja se nenehno razvijajo z namenom izpolnjevanja zahtev trga in učinkovitejšega delovanja. V prispevku avtorica predstavi agilni model PMO 4.0, ki ga je razvilo podjetje Deloitte in na podlagi tega modela izvaja storitve zase in za svoje stranke.

V tokratni številki vam predstavimo tudi več informacij o pridobitvi certifikatov projektnega vodenja IPMA Slocert. V Sloveniji certificiranje izvaja Slovensko združenje za projektni management. Posamezni imetniki certifikatov so vpisani v mednarodno IPMA bazo imetnikov certifikatov, njihovi certifikati pa so mednarodno veljavni. Postopek pridobitve certifikatov poteka na štirih ravneh A, B, C in D, kjer posamezniki ob potrditvi projektnih znanj na višjih ravneh potrjujejo tudi neposredne projektne izkušnje.

V torek, 5. marca 2024, je v Panonski vasi potekala zaključna konferenca projekta H2O (Help to opportunities). Gostitelja konferenca sta bila Ljudska univerza Lendava in Razvojni center Murska Sobota. V tokratni številki ZPM Mrežnika vam predstavljamo projekt, njegove cilje in rezultate, ki so se osredotočali na področje dviga ravni zdravstvene pismenosti med pripadniki in pripadnicami romske skupnosti v različnih državah.

Prof. dr. Anton Hauc je pripravil zanimiv intervju, ki ga bomo v razširjeni obliki predstavili na spletnih straneh ZPM. V tokratni številki objavljamo prvi del intervjuja na temo predstavitve projekta SpaceDent – projekt znanja, interdisciplinarnosti, samozaupanja,  bodočih potreb v vesolju in zaupanja v študentsko ustvarjalno delo. Gre za projekt, ki se izvaja danes za potrebe prihodnosti v sklopu  vizije, strategije in celovitih ciljev ESA spoznavanja in osvajanja vesolja.

Svoje izkušnje so nam tokrat predstavili tudi posamezni člani MPM. Prav tako pa lahko v tej številki ZPM Mrežnika preberete prispevek podjetja Tiko Pro, ki je pred časom pripravil zanimiv in poučen dogodek Podjetniški zajtrk ,na katerem so predstavili prihajajoče razpise za podjetja in organizacije.

V kolikor bi v prihajajoči številki ZPM Mrežnika želeli predstaviti katerega od vaših projektov ali vsebino s področja projektnega management vas vabimo, da nam posredujete vaše prispevke na elektronski naslov mreznik@zpm.si.

Prijetno branje,

Kristijan Pukšič, Urednik ZPM Mrežnika