Individualno članstvo

V Slovenskem združenju za projektni management poznamo tri oblike članstva in sicer individualno članstvo, korporacijsko članstvo in članstvo študentov MPM. V nadaljevanju predstavljamo ugodnosti individualnega članstva in kontaktni obrazec za prijavo, da želite postati član ZPM.

Ugodnosti individualnega članstva

 

Individualni člani ZPM

60 eur / leto

Člani študenti MPM

20 eur / leto

Prejemniki obvestil ZPM

brezplačno

Projektni forum 2024* 

40% znižana kotizacija in zagotovljena prijava

40% znižana kotizacija in zagotovljena prijava

Prednost pri prijavi

*Delavnica na izbrano temo projektnega managementa –  (*v primeru izvedbe)

Brezplačno

Brezplačno

Možnost prijave v primeru prostih mest

ZPM Mrežnik – e-revija Slovenskega združenja za projektni management

3x letno po e-pošti

3x letno po e-pošti

Dostop preko spletne strani ZPM

Članstvo v International Project Management Association

Člani ZPM  so hkrati člani IPMA

Člani ZPM  so hkrati člani IPMA

/

IPMA Slocert – mednarodno veljavno certificiranje projektnih managerjev

5% popust

20% popust za D nivo certifikat

/

Mesečni novičnik ZPM

Mesečno po e-pošti

Mesečno po e-pošti

Mesečno po e-pošti

Sekcija Mladi projektni managerji (MPM)

Dostop do baze MPM

Druženje in delovanje v sekciji MPM

/

Online IPMA Young Crew Slovenija projektni večer (do 3x letno)

Brezplačno

Brezplačno

Brezplačno

*Gala ZPM slavnostna večerja – (*v primeru izvedbe)

Znižana kotizacija

Znižana kotizacija

/

Spremljanje prostih projektnih delovnih mest na spletni strani in v novičniku ZPM

Odprt dostop

Odprt dostop

Odprt dostop

Spremljanje novic in obvestil na socialnih omrežjih (Facebook in Linkedin)

Avtomatsko povabilo v socialno omrežje ZPM

Avtomatsko povabilo v socialno omrežje ZPM

Predlog za vključitev v socialno omrežje ZPM

*Dvodnevna delavnica na izbrano temo projektnega management – (*v primeru izvedbe)

20% znižana kotizacija in zagotovljena prijava

Prednost pri prijavi

Prednost pri prijavi

Možnost predstavitve projekta iz vaše organizacije v ZPM Mrežniku

Obširno

/

Kratko

Možnost objave intervjuja z vodjo projektov v ZPM Mrežniku

Obširno

Kratko

Kratko

Obveščanje o aktivnostih in dogodkih ZPM in partnerskih organizacij po e-pošti

DA

DA

DA

Možnost vključevanja posameznikov v upravni odbor in druge odbore delovanja ZPM

DA

/

/

Možnost strokovnega sodelovanja posameznikov v delovnih skupinah ZPM

DA

/

/

E-obveščanje o  IPMA dogodkih v tujini

DA

DA

DA

Popust na dogodke partnerskih organizacij

DA

DA

/

Možnost kandidiranja v organih IPMA

DA

DA – v IPMA YPM

/