Kompetence in gradiva

Slovensko združenje za projektni management izvaja v Sloveniji IPMA Slocert certificiranje projektnih managerjev. Certificiranje poteka v skladu z razvitim IPMA modelom kompetenc projektnega vodenja. Kompetence so razdeljene na tri področja in sicer Vidik, Ljudje in Izvedba. IPMA je pripravila mednarodno veljavno gradivo (tri knjige) za področje projektov, programa projektov in portfelja projektov. Knjige so izdane v angleškem jeziku.

Kompetence projektnega vodenja


Gradivo za pripravo na certificiranje

ICB za področje projektov

ICB za področje programa projektov

 ICB za področje portfelja projektov