INDIVIDUALNO ČLANSTVO (60,00€)

Individualni člani združenja uživajo vse koristi, predstavljene v rubriki Zakaj postati član ZPM. Združenje se trudi permanentno širiti koristnost članstva, zato velja stalno spremljati novosti o tem na spletni strani združenja.

 

ČLANSTVO ŠTUDENTOV IN DIJAKOV (20,00€)

Članstvo dijakov, študentov in rednih podiplomskih študentov zagotavlja ob bistveno znižani članarini vse ugodnosti, kot jih imajo individualni člani. Ob včlanitvi v združenje morajo dijaki in študenti svoj status izkazati z ustreznim potrdilom.

RAZLOGI ZA ČLANSTVO + INDIVIDUALNA PRIJAVA

 

KORPORACIJSKO ČLANSTVO  (M, L in XL) ZA VSA PODJETJA VKLJUČUJE:

ČLANSTVO M – 450 eur – (3 individualne članarine)

ČLANSTVO L – 650 eur – (4 individualne članarine)

ČLANSTVO XL – 850 eur – (6 individualnih članarin)

 

PRIJAVA ZA KORPORACIJSKI ČLANSTVO – INFO@ZPM.SI  ali Kristijan Pukšič, 031 813 054

 

 

Objavo logotipa in podatkov organizacije na spletni strani ZPM med korporacijskimi  člani Slovenskega združenja za projektni management

3x letno prejmejo vaši zaposleni, ki so vključeni v korporacijskem članstvu  e-revijo ZPM Mrežnik (e-revija o projektih in projektnem managementu, ki jo izdaja ZPM predvidoma meseca marca, junija in novembra)
Objava logotipa organizacije v ZPM Mrežniku med korporacijskimi člani  (3x letno)
Možnost objave prostega projektnega delovnega mesta na spletni strani ZPM v rubriki prosta projektna delovna mesta (z nazivom delovnega mesta, imenom organizacije, rokom za prijavo ter povezavo do prijave/informacij)
Pravica do uporabe logotipa ZPM na spletnih straneh vaše organizacije, vaših socialnih omrežjih in v drugih publikacijah vaše organizacije
Možnost objave in predstavitve projekta v ZPM Mrežniku (e-revija)
Možnost objave intervjuja v ZPM Mrežniku z vašimi zaposlenimi vodji projektov
Redno prejemanje e-novic ZPM (prijavljeni posamezni člani iz organizacije)
Možnost vključevanja posameznikov iz vaše organizacije v organe ZPM (izvršilni odbor, nadzorni odbor, strokovni odbor)
Možnost vključevanja posameznikov iz vaše organizacije v strokovne delovne skupine ZPM, hkrati lahko postanejo skrbniki posameznih programov
Sodelovanje pri oblikovanju programa dela in razvoja projektnega managementa v Sloveniji in širše
Posamezniki iz organizacije, ki skozi korporacijsko članstvo postanejo člani ZPM so v tem času tudi člani IPMA (International Project Management Association)
Po e-pošti člane obveščamo o aktivnostih in dogodkih ZPM ter tudi drugih zanimivih dogodkih pod okriljem IPMA
Popusti na kotizacije dogodkov partnerskih organizacij
Zavezanost ustvarjanju boljše javne podobe projektnih managerjev
Prispevek k ugledu poklica projektnega managerja
Večja prepoznavnost vas in vaše organizacije ter večji ugled v družbi
Možnost izvedbe prilagojenega projektnega izobraževanja in delavnic prilagojenih vaši organizaciji in številu vaših zaposlenih – INDIVIDUALNA PONUDBA
Gala slavnostna večerja (prednost pri prijavi in znižana kotizacija za člane ZPM in korporacijske člane ZPM; dogodek je namenjen mreženju)
1x letno ekskluzivni korporacijski dogodek, ki ga organiziramo v sodelovanju z enim od korporacijskih partnerjev ter nanj povabimo ostale korporacijske člane (dogodek je namenjen mreženju)
*1x letno brezplačna delavnica za člane ZPM in korporacijske člane ZPM na izbrano tematiko projektnega managementa – (*v primeru izvedbe)
*1x letno ekskluzivna brezplačna delavnica namenjena korporacijskim članom ZPM na izbrano tematiko projektnega managementa –(*v primeru izvedbe)

DODATNE UGODNOSTI KORPORACIJSKEGA ČLANSTVA M, L in XL SO:

Ugodnost – korporacijsko članstvo XL L M
Število individualnih članarin za zaposlene v organizaciji (1x letno se javijo/posodobijo kontaktni podatki aktualnih zaposlenih, ki so člani v tekočem letu) 6x 4x 3x
Brezplačna izpostavitev prostega projektnega delovnega mesta z logotipom in opisom podjetja/oglasa v ZPM novičniku
Brezplačna izpostavitev prostega projektnega delovnega mesta z osnovno informacijo v ZPM novičniku
Objava prostega projektnega delovnega mesta z logotipom in opisom podjetja/oglasa na socialnih omrežjih ZPM (Facebook, Linkedin)
Objava prostega projektnega delovnega mesta  na socialnih omrežjih ZPM (Facebook, Linkedin)
1x letno brezplačna objava celostranskega (1/1 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
1x letno brezplačna objava polstranskega (1/2 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
1x letno brezplačna objava tretjinskega (1/3 A4) oglasa v ZPM Mrežniku, ki izhaja 3x letno
Popust pri udeležbi na osrednji letni konferenci projektnega managementa – Projektni forum – (*za vključene posamezne člane v okviru korporacijskega članstva) 40% 40% 40%
Popust pri udeležbi na osrednji letni konferenci projektnega managementa – Projektni forum (za ostale zaposlene iz vaše organizacije, ki niso vključeni, kot individualni člani v okviru korporacijskega članstva) 30% 20% 10%
Popust pri udeležbi na mednarodno veljavnem IPMA Slocert certificiranju projektnih managerjev za vse vaše zaposlene 15% 10% 5%
Popust pri udeležbi na poglobljeni dvodnevni projektni delavnici za vse vaše zaposlene – (*v primeru izvedbe) 15% 10% 5%
Popust pri objavi dodatnih oglasov v publikacijah ZPM (ZPM mrežnik, monografija) 15% 10% 5%
Popust pri sponzorskih paketih za Projektni forum in Gala slavnostno večerjo ter druge dogodke ZPM 30% 20% 10%