POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje Slovensko združenje za projektni management, Stegne 7, 1000 Ljubljana (nadalje upravljalec).

Podatki o upravljavcu:

Organizacija: Slovensko združenje za projektni management

Naslov: Stegne 7, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5830559000

Telefon: /

E-pošta: info@zpm.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek/firma: dr. Igor Vrečko

Kontaktni telefon: /

Kontaktni e-poštni naslov:  info@zpm.si

 1. ČLEN

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

 1. Osnovni kontaktni podatki
 • Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka za potrebe članstva in prijave na posamezne dogodke
 • Ime organizacije, naslov, davčna številka, matična številka, telefonska številka, elektronski naslov in osebne podatke zaposlenih (ime, priimek, elektronski naslov, telefonska številka) za potrebe korporacijskega članstva in prijave na posamezne dogodke
 • Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, datum rojstva, kraj rojstva, državlljanstvo, davčna številka, številka osebnega dokumenta, veljavnost osebnega dokumenta, fotografija, stopnja izobrazbe, poklic, delovno mesto, članstvo v strokovnih organizacijah za potrebe izvedbe certificiranja
 • Podatke delodajalca, naslova, telefonske številke, faks številke, elektronske pošte, transakcijskega računa, davčne in matične številke za potrebe izvedbe certificiranja

 1. Podatki o uporabi spletne strani

 • Analitika, prijava, cookie notice
 • _______________
 • _______________

 1. Ostali podatki
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________

 1. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami.  Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

 1. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

 • članstva (individualno ali korporacijsko)
 • prijava na posamezne dogodke
 • prijava na certificiranje
 • pošiljanje e-novic, obveščanje o dogodkih, posredovanje informacij o razpisih, novicah, sodelovanje v raziskavah, pošiljanje publikacij, obveščanje o ugodnostih za člane, kakršnekoli informacije, ki so pomembne za delovanje združenja

 1. ČLEN

(hramba osebnih podatkov)

Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo še 5 let po izpolnitvi pogodbe .

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

 1. ČLEN

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posrdovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno.

Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

 1. ČLEN

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj Slovenskega združenja za projektni management, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov.

ZPM  vaših osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem (npr. Računovodskemu servisu, s katerim imamo sklenjeno pogodbo, pogodbenim partnerjem, s katerimi sodelujemo pri organizaciji predavanj, dogodkov, izobraževanj), če je to potrebno za uresničevanje zgoraj navedenih namenov.

ZPM osebne podatke članov/članic hrani v bazi podatkov, elektronski naslov pa tudi v storitvi za pošiljanje e-pošte MailChimp in Mailerlite. Vaši osebni podatki so lahko izvoženi v tretje države (ZDA). Storitvi MailChimp in Mailerlite spremljata uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila. Ti podatki se hranijo največ 6 mesecev od odjave od prejemanja e-sporočil.

 1. ČLEN

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od Slovenskega združenja za projektni management lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za  njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov

Zoper organizacijjo imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da organizacija ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 1. ČLEN

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovite na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.

 1. ČLEN

(Spremba politike varstva osebnih podatkov)

 

 

Slovensko združenje za projektni management si pridržuje pravico do spreminjanja politike varstva osebnih podatkov brez predhodnega opozorila. Spremembe začnejo veljati takoj, ko so objavljene. Zaradi teh pravic si naj obiskovalec ob vsakem obisku spletnih mest pozorno prebere politiko varstva osebnih podatkov.