Predstavitev ZPM

Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je neprofitna organizacija, ki vzpodbuja razvoj projektnega managementa v Sloveniji in prispeva k razvoju tega področja v svetovnem merilu. Svojim članom in širši javnosti zagotavlja strokovni in osebni razvoj ter s svojimi storitvami in informacijami omogoča kvalitetnejše sprejemanje strateških in projektnih odločitev.

Temeljni nameni združenja so da:

N

preučuje in raziskuje področje projektnega managementa ter omogoča članom združenja izmenjavo izkušenj s tega področja;

N

oblikuje in razvija lik projektnega managerja in drugih strokovnjakov projektnega managementa;

N

uveljavlja stroko projektnega managementa in poklica projektni manager v Sloveniji;

N

uveljavlja in oblikuje etična načela v projektnem managementu.

Za realizacijo svojih temeljnih namenov izvaja združenje naslednje naloge:

• vzpodbujanje razvoja kvalitetnega dela in večje produktivnosti v podjetjih ter v javnem sektorju;
• razvijanje in pospeševanje stroke projektnega managementa;
• identificiranje potreb in zahtev po projektnem managementu in managementu podjetij;
• nenehno dvigovanje strokovnega nivoja članstva;
• uveljavljanje stroke in aktivno sodelovanje pri izboljševanju strokovnosti projektnega managementa v vseh organizacijah in ustanovah;
• organiziranje pomoči pri konkretnih projektih v podjetjih, organizacijah in ustanovah;
• prirejanje predavanj, strokovnih seminarjev ter drugih oblik usposabljanja s področja projektnega managementa;
• izdajanje strokovnih publikacij;
• usklajevanje delovnega programa s potrebami okolja;
• aktivno sodelovanje z drugimi društvi in zvezami doma in v tujini;
• posredovanje mnenj in pobud za strokovno ter raziskovalno delo pri uvajanju projektnega managementa v prakso;
• izvajanje postopkov za certificiranje projektnih managerjev.

Vizija ZPM
  • Slovensko združenje za projektni management želi biti napredno, mednarodno prepoznavno in uveljavljeno ter v regiji vodilno združenje za projektni management.
  • V krovni – IPMA® – mednarodni organizaciji prevzemajo člani ZPM pomembne razvojne funkcije, na ožjem mednarodnem področju – področju SENET – pa je ZPM temeljni pobudnik razvojnih aktivnosti.
  • V Sloveniji je ZPM nepristranski nosilec najpomembnejših mnenj in spoznanj s področja projektnega managementa.
  • Članstvo v ZPM je cenjena in prepoznavna lastnost posameznika, želja po sodelovanju z ZPM pa ambicija vseh organizacij, ki se srečujejo s projekti in projektnim managementom.
Začetki in nastanek ZPM

Slovensko združenje za projektni management je bilo ustanovljeno in vpisano v register 17. 6. 1993 in skoraj istočasno sprejeto v IPMA®. Delovanje in prepoznavnost ustanoviteljev ter prvih članov združenja se je na področju projektnega managementa pričelo že dolgo pred samo ustanovitvijo združenja, saj so bili vsi ustanovitelji že mnogo let individualni člani IPMA® in so neposredno sodelovali s tem mednarodnim združenjem. To sodelovanje sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja in je prve rezultate dalo že v osemdesetih letih, ko so skupaj z IPMA® (tedaj še INTERNET) organizirali v Cankarjevem domu dva mednarodna posveta na temo projektnega managementa. Prvi predsednik združenja in osrednji pobudnik za njegovo ustanovitev je bil prof.dr. Anton Hauc, ki je skoraj 10 let uspešno vodil združenje in vzpodbujal njegov razvoj.

Slovensko združenje za projektni management je član mednarodne organizacije International Project Management Association. S tem so vsi naši člani tudi člani tega mednarodnega projektnega združenja, ki združuje preko 70 nacionalnih organizacij v Evropi, pa tudi v Afriki, Aziji, Severni ter Južni Ameriki. Poslanstvo združenja in njenih članov je promocija odličnosti projektnega managementa v različnih kulturah in v okviru različnih tipov projektov. IPMA® tako nastopa kot mrežna organizacija posameznih nacionalnih združenj. V Slovenskem združenju za projektni management izvajamo tudi mednarodno IPMA certificiranje projektnih managerjev. V letu 2006 smo v Ljubljani organizirali svetovni IPMA kongres.