Projektna mreža

Projektna mreža Slovenije je revija, ki jo je izdajalo Slovensko združenje za projektni management vse do konca leta 2019. V reviji so bili objavljeni mednarodni znanstveni in strokovni članki s področja projektnega management.

Po tem smo pričeli z izdajanjem e-revije ZPM Mrežnik ter pričeli s pripravo različnih monografij.

Letnik V, številka 2 - Oktober 2019

Uvodnik

Bliža se Projektni forum 2019
Brigita Gajšek
Strani 1-2
PDF

Znanstveni članki

Project and Program Management Acumen: The Catalyst for Industry 4.0 Organizational Success
Pieter Steyn, Brane Semolič
Strani 1-7
Izvorni PDF 

Kompetence pri mednarodnih projektih
Urška Naveršnik, Mirko Markič
Strani 1-11
PDF

Letnik V, številka 1 - April 2019

Uvodnik

 

Vrzel v številu usposobljenih projektnih managerjev na trgu dela
Brigita Gajšek
Strani 1-2
PDF

Znanstveni prispevki

Analiza uporabe informacijskega modeliranja gradenj (BIM) v Sloveniji
Saša Kiraly, Aljaž Stare
Strani 1-25
PDF

Vodenje projektnega tima in stroški projekta v nevladnih organizacijah
Darja Sekula Krstič, Mirko Markič
Strani 1-14
PDF

Okvir za procjenu formalnog obrazovanja iz projektnog menadžmenta na studijima menadžmenta u Hrvatskoj i Sloveniji
Josip Mesarić
Strani 1-9
PDF

Letnik IV, številka 2 - Oktober 2018

Znanstveni prispevek

Uvedba sočasnega inženiringa v podjetje
Lidija Rihar, Janez Kušar
Strani 1-11
PDF

Strokovna prispevka

Management portfelja projektov
Jana Šelih, Klemen Podobnik, Aleksander Srdić
Strani 1-8
PDF

Prenova projektnega informacijskega sistema podjetja
Matej Vidmar, Tomaž Berlec, Janez Kušar
Strani 1-17
PDF

Letnik IV, številka 1 - April 2018

Znanstveni prispevki

Analiza izbranih vidikov odločanja in uspešnosti projektov v malih in srednjih podjetjih v Sloveniji
Dušan Gošnik, Massimo Manzin
Strani 1-10
PDF

Management projektov v družinskih podjetjih in uspešnost na evropskih razpisih
Martina Grm Hrovat, Mirko Markič
Strani 1-14
PDF

Letnik III, številka 2 - Oktober 2017

Znanstveni prispevki

Analiza projektnega pristopa pri organizaciji dogodkov v Sloveniji
Eva Kuhar, Aljaž Stare
Strani 1-15
Povzetek / PDF

Prenova in avtomatizacija procesa v virtualnem okolju
Rok Hržica, Tomaž Kern
Strani 1-12
Povzetek / PDF

Letnik III, številka 1 - April 2017

Znanstveni prispevki

Dejavniki podpornega okolja in uspešnosti projektov
Vanja Žalec, Mirko Markič
Strani 1-11
Povzetek / PDF

 

Vodenje tima in učinkovitosti projekta
Barbara Knific, Mirko Markič
Strani 1-9
Povzetek / PDF

Primejna alata za kvalitatitvnu in kvantitivnu analizu rizika u investicijskim projektima financiranim iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Mario Protulipac
Strani 1-11
Povzetek / PDF

Letnik II, številka 2 - Oktober 2016

Znanstvena prispevka

Primerjava tradicionalnega in agilnega izvajanja projektov v slovenskih združbah
Sebastjan Gornjec, Aljaž Stare
Strani 1-15
PDF

Projektni menedžment ter uporaba varnosti in zaščite zdravja pri delu
Antun Matija Filipović
Strani 1-9
PDF

Strokovni prispevek

S projekti izgradnje mikro bioplinskih naprav do večje samooskrbe 
Jana Hudernik, Igor Vrečko 
Strani 1-12
PDF

Letnik II, številka 1 - April 2016

Znanstveni prispevki

Zrelost projektnega managementa v izbranih slovenskih podjetjih
Igor Grofelnik, Brigita Gajšek, Jure Kovač
Strani 1-12
PDF

Razvoj veščin projektnih managerjev s hobiji 
Valerija Ivajnšič
Strani 1-16
PDF

Timsko delo pogoj za sočasno usvajanje izdelka 
Lidija Rihar, Janez Kušar
Strani 1-17
PDF

Strokovni prispevki

Projekt ustanovitve skupne občinske uprave
Mojca Vodušek
Strani 1-7
PDF

Letnik I, številka 2 - Oktober 2015

Znanstveni prispevek

Obvladovanje projektnih tveganj je nujno za uspešno izvedbo projektov
Rudi Polner
Strani 1-10
PDF

Strokovni prispevki

Organiziranje in izvedba projekta v javno-zasebnem partnerstvu na primeru vrtca Šoštanj
Drago Pavlič, Robert Lindič, Marija Anžej, Primož Praper
Strani 1-19
PDF

Pasti in izzivi projektnega menedžmenta pri izvedbenih projektih v občinah
Peter Pihler, Igor Erker 
Strani 1-7
PDF

S kvalitetnim inženiringom in vodenjem energetskih projektov, do prihrankov, višje kvalitete in novih delovnih mest
Robert Gselman, Andreja Laufer
Strani 1-10
PDF

Letnik I, številka 1 - April 2015

Znanstveni prispevki

Mobilno spremljanje stroškov delovnih ur na gradbenih projektih
Primož Rejec
Strani 1-14
PDF

Vloga projektne pisarne v slovenskih združbah 
Kaja Miklavčič, Aljaž Stare
Strani 1-11
PDF

Načrtovanje in izvedba razvoja občin s pomočjo projektnega managementa
Jure Kovač
Strani 1-10
PDF

Strokovni prispevki

Projekt pretvorba papirnih dokumentov v elektronsko obliko: študija primera
Franc Brcar, Marko Kovačevič Rudolf
Strani 1-10
PDF

Razmišljanja

Izzivi organiziranja in vodenja več-občinskih projektov
Branka Bensa
Strani 1-10
PDF