PROJEKTNI FORUM - ARHIV

Projektni forum 2023

Dogodek se je odvijal 9. maja 2023 v Hotelu A. Generalni sponzor dogodka je bilo podjetje ARCTUR, ki že več kot 30 let pionira z združevanjem raziskav, znanosti, umetnosti in poslovanja. Podjetje ARCTUR je razvilo spletna aplikacija za upravljanje projektov 4PM, ki prinaša moč vodenja portfeljskih projektov in skupinskega sodelovanja v vsako podjetje. 4PM vam bo zagotovil: boljši vpogled v izvedbo projekta, bolj produktivne ekipe, učinkovito organizacijo in boljše odločanje.

Prihodnost projektnega managementa: integracija umetne inteligence in človeškega znanja

Umetna inteligenca na velika vrata vstopa v vse organizacije, v vse procese in v življenje vsakega posameznika. Na velika vrata vstopa tudi v svet projektov in projektnega managementa. Seveda to predstavlja novo veliko spremembo, katero bomo morali hitro usvojiti in se nanjo prilagoditi, a hkrati predstavlja tudi nove možnosti za krepitev uspešnosti in učinkovitosti delovanja v projektnem okolju. Ob zaostrovanju projektizacijskih trendov in na njih vezane tehnično-tehnološke, organizacijske in človeške izzive, je vsak novi pripomoček, metoda ali tehnologija, ki nam pri teh izzivih lahko pomaga, še kako dobrodošla. Kakšen je potencial in kateri so izzivi, ki v projektni management prihajajo s hitrim napredkom UI, bo osrednji predmet razprav in razmišljanj na Projektnem forumu 2023, ki bo potekal 9. maja 2023 v A hotelu v Žalcu.

 

FOTOGALERIJA – Projektni forum 2023

VIDEO PREDSTAVITEV – Projektni forum 2023

Govorci na dogodku Projektni forum 2023 in njihove predstavitve:

 

Dr. Igor Vrečko, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor

Projektni management včeraj, danes in jutri

Dr. Boris Cergol, Endava d.o.o.

Trendi z zornega kota generativne umetne inteligence

 

Mitja Trampuž, Iniciativa AI4SI & CREApro d.o.o.

Izzivi in pristopi vpeljave AI v podjetja

 

Dr. Boris Cergol, Endava d.o.o.

Tomi Ilijaš, Arctur d.o.o.

Drago Pregl, Ledineek Engineering d.o.o.

Okrogla miza: Potencial AI v projektnem managementu

Dr. Franc Bračun, NLB d.d.

Uvajanje umetne inteligence v podjetja

Gregor Jeromen, Result d.o.o.

Uvajanje umetne inteligence v praksi: izzivi in izkušnje

Boštjan Božič, Trapview by EFOS d.o.o.

Trapview – projekt vpeljave umetne inteligence v sistem avtomatskega spremljanja škodljivcev.

Martin Pečar, Omniopti d.o.o.

Optimizacija logistike z uporabo IT orodij in naprednih algoritmov

Projektni forum 2022

Projektni forum 2022 je potekal v Plaza hotelu v Ljubljani na temo projektnega managementa z naslovom Projektizacija v jedru spreminjanja in krepitve projektnega managementa. Forum je potekal v četrtek, 7. aprila 2022.

Projektizacija je trend postopnega prehajanja temeljnega načina delovanja organizacij od izvajanja pretežno kontinuiranih poslovnih procesov k projektom, projektnemu managementu in ostalim projektnim strukturam. Gre za novost v človeški družbi in poslovnem svetu, katere ni več možno, še manj pa pametno spregledati, saj pomembno spreminja ustaljene načine organiziranja in vodenja vseh temeljenjih procesov v organizacijah. Na Projektnem forumu 2022 smo v prvem delu slišali predavanje dr. Petra Wostnerja (UMAR) kakšne so poti in stran poti digitalizacije, preobrazbe ter produktivnosti v Sloveniji ter slišali nove ideje in pogled treh predstavnikov poslovodstev uspešno razvojno naravnanih podjetij (g. Franci Pliberšek, Mik Celje; dr. Jana Krapež Trošt, Bia Separations in g. Tone Stanovnik, Špica International). V osrednjem delu konference smo se dotaknili strokovnih predavanj na temo evalvacije projektov, vodenja projektov s podporo orodij Microsoft 365 ter ugotovili, da tudi ROI ni več to kar je bil ter kakšne so posebnosti digitalnih projektov. Dogodek smo zaključili z direktorjem in vodjem projektne pisarne (Iskra in Petrol), ki sta spregovorila o vlogah in razvoju njihovih organizacijskih enot.

FOTOGALERIJA – Projektni forum 2022

VIDEO PREDSTAVITEV – Projektni forum 2022

Projektni forum 2021

Projektni forum 2021 je potekal v online izvedbi.

V sredo 24. novembra so se nam na dogodku pridružili strokovnjaki in raziskovalci s področja projektnega managementa in drugih komplementarnih področij (strateški management, podjetništvo, različna inženirska področja in podobno). Na dogodku, ki je trajal med 9.00 in 13.00 uro smo gostili zanimiva imena iz sveta projektnega managementa, ki imajo bogate izkušnje na področju vodenja projektov.

Projektni forum ZPM 2021 nosi naslov Projekti in organiziranost projektnega managementa v uspešnih slovenskih podjetjih. Gre za tematiko, katera naslavlja vse bolj očiten fenomen sodobnega poslovnega sveta – pojav projektizacije, ko delo na projektih in v povezavi s projekti predstavlja vse večji in vse pomembnejši del aktivnosti v procesih poslovanja podjetja. Gre za pojav, ki po eni strani predstavlja nove priložnosti, po drugi strani pa tudi nove izzive, tako na ravni podjetij, kot tudi na ravni zaposlenih v podjetjih. Uspešna slovenska podjetja očitno znajo dobro izkoriščati te priložnosti in hkrati uspešno razreševati nove izzive. Med slednjimi ima pomembno mesto tudi vprašanje, kako organizirati področje projektnega managementa v podjetju, da bo večanje obsega projektnega poslovanja spodbujan in zaželen pojav, namenjen krepitvi prihodnje konkurenčnosti podjetja, in da bo to pojav, ki bo tudi sistematično obvladan, tako v dobrobit podjetja, kot tudi vseh projektnih deležnikov.

Kot govorci so na dogodku sodelovali Mitja Kovačič, Eva Majnik ISKRATEL, Martina Anderlič TIKO PRO, Boris Šajnovič ISKRA, Marko Bauman INTERA in Maja Cvejič HISENSE GORENJE EUROPE.

 

Projektni forum 2021: Boris Šajnović – Vodenje konzorcija iPOT – VIDEO

Projektni forum 2021: Eva Majnik – Vodenje projekta v Iskratelu – VIDEO
Projektni forum 2021: Mitja Kovačič – IT projekt na tradicionalen ali agilen način in tudi drugače – VIDEO

Projektni forum 2021: Marko Bauman – Obvladovanje projektov s pomočjo aplikacije Intrix Project

Teden projektnega managementa 2020

Projektni forum je osrednji strokovni dogodek Slovenskega združenja za projektni management (ZPM). Praviloma gre za enodnevno konferenco, na kateri se zberejo strokovnjaki in raziskovalci s področja projektnega managementa in drugih komplementarnih področij (strateški management, podjetništvo, različna inženirska področja ipd).

Ker aktualne razmere v Sloveniji in širši regiji zaradi pandemičnih razmer niso dovoljujejvale izvedbe konference v klasični obliki, smo se odločili organizirati »Teden projektnega management ZPM«. Teden projektnega management ZPM se je odvijal od 17. 11. 2020 do 20. 11. 2020. Zajemal je izvedbo štirih online modulov, izvedenih v obliki predstavitev oziroma predavanj ter delavnic. Skupaj se je dogodka udeležilo skoraj 300 različnih udeležencev. V povprečju pa se je dnevno posameznega dogodka udeležilo več kot 130 udeležencev.

Med govorci na tednu projekntega managementa so bili Žiga Fišer in Roberto Levanič iz podjetja Luka Koper d.d., Vlado Pogačar iz podjetja Turna d.o.o., Leo Lušičić iz podjetja AD Consulting, bivši člani in članice MPM in Klemen Selakovič. Sodeloval je še Klemen Medved iz podjetja Mercator d.d., dr. Aljaž Stare ter Tadej Visinski iz podjetja Kivi Com d.o.o..

Projektni forum 2019

Projektna Slovenija – Kompetenčno do uspešnih projektov

To  je naslov Projektnega foruma 2019, ki je potekal 12. novembra 2019 v Ljubljani in sicer v Radisson Blu Plaza Hotelu. Projektni forum 2019, je osrednji dogodek Slovenskega združenja za projektni management. Ta dan se na sami strokovni konferenci zberejo strokovnjaki s področja projektnega managementa tako na strokovni, kot na akademski ravni.

 

S primeri dobrih praks do novega znanja

Z dogodkom smo želeli izpostaviti primere dobrih praks in projektov, ki so bili izvedeni v Sloveniji, kjer lahko najdemo številne odlične projekte, ki so jih izvedle bodisi organizacije, podjetja ali javne institucije. Tako bomo na dogodku predstavili številne projekte iz različnih področij, velikosti in zahtevnosti. S tem želimo izpostaviti vse tiste dobre strokovnjake, ki odlično vodijo projekte z namenom kvalitetne izvedbe le teh.

 

Kompetenčno do uspešnih projektov

Projekte bomo predstavili iz vidika ICB kompetenc. IPMA, kot mednarodno združenje za projektni management, je namreč razvila model kompetenc projektnega managementa s katerim lahko presojamo usposobljenost projektnih managerjev. V okviru IPMA® namreč poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom “IPMA® SloCert”.

Med govorci na dogodku Projektni forum 2019 so bili predstavniki podjetij Litostroj Power, Gorenje, ELES, Telekom, Optiweb, Deloitte, ZRS Bistra Ptuj ter Zavod za turizem in razvoj Lendava.

Projektni forum 2019 – VIDEO

Projektni forum 2018

V Slovenskem združenju za projektni management smo izvedli Projektni forum 2018, ki je potekal v jesenskem terminu v Ljubljani. V četrtek, 20. septembra 2018 se je v Ljubljani, v Radisson Blu Plaza Hotelu, namreč zbralo približno 80 udeležencev, ki so prisluhnili številnimi strokovnim prispevkom na osrednjo temo dogodka, ki je bila digitalizacija in tehnologija v projektnem managementu.

 

Še pred samim strokovnim delom smo na kratko obeležili 25. letnico delovanja našega združenja. Kot prvi je udeležence nagovoril aktualni predsednik dr. Igor Vrečko, ki je predstavil aktualno dogajanje v združenju in prihodnji razvoj le tega. Nato je prvi predsednik in častni član, dr. Anton Hauc opisal razvojno pot združenja in razloge za ustanovitev leta 1993.

 

Po uvodnih nagovorih je prišel čas za resno in strokovno delo in tako smo lahko v prvem delu prisluhnili petim zanimivim predavanjem na temo digitalizacije in tehnologije v projektnem managementu. Kot prvega je, moderator letošnjega dogodka Marjan Maučec, napovedal sedaj že nekdanjega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, ki je spregovoril na temo ukrepov na področju digitalizacije – vpliv na projekte in projektni management. Letošnji dogodek je bil tudi mednarodno obarvan, saj se je kot drugi predstavil dr. Rajat Baisya iz Indije, za njim pa smo lahko slišali nekaj o novih zahtevah managementa razvojnih projektov četrte industrijske revolucije, ki jih je predstavil dr. Brane Semolič, eden izmed tvorcev našega združenja pred 25. leti. Vsebino je kasneje nadgradila še dr. Brigita Gajšek iz Fakultete za Logistiko s prispevkom o novih poudarkih na področju projektnega managementa v času digitalizacije. Konkretni primer iz prakse na področju digitalnega projektnega vodenja pa je ob zaključku prvega dela predstavil mag. Matjaž Madžarac iz podjetja Telekom, d.d.

 

Po odmoru, ki so ga lahko udeleženci izkoristili za medsebojno povezovanje, mreženje in spoznavanje je sledila predstavitev zanimivih IKT rešitev, ki lahko pripomorejo u učinkovitejšemu delu in boljšemu projektnemu vodenju v podjetjih in organizacijah. Kot prvi so se predstavili v podjetju Intheloop, ki lahko s svojo aplikacijo pripomorejo u učinkovitejšemu upravljanju z e-pošto, kar je ključno pri izvedbi projektov. Gostje iz hrvaškega Primakona so spregovorili o načinu ustrezne izbire IKT rešitve za podporo v projektnem okolju. ZEISS Slovenija pa je trdila, da kakovost v projektih razvoja novega izdelka več ni problem. O predstavljenih rešitvah so udeleženci lahko pridobili še več informacij v času daljšega odmora, kjer so se lahko v preddverju ob stojnicah pogovorili tudi s predstavniki podjetij. Veliko pozornosti je vzbudil tudi sistem virtualne resničnost, ki ste ga lahko tudi preizkusili na primeru sprehoda po hiši.

 

Projektni forum 2018 – VIDEO


Projektni forum 2017

8. maja 2017 je v Radisson Blu Plaza Hotelu potekal dogodek Projektni forum 2017 z naslovom dogodka – Motiviran projektni tim – središče uspeha projektov.

Na dogodku smo v ospredje postavili projektnega managerja in člane projektnih timov. Osredotočali smo se na njihove lastnosti, kot so sposobnost vodenja in timskega dela, na pomen njihovega znanja s področja projektnega vodenja, na potrebne izkušnje in strokovnost ter na kompetence, ki jih potrebujejo za uspešno izvedbo projekta.

Na forumu ste lahko prisluhnili štirim odličnim predstavitvam in sodelovali na dveh interaktivnih delavnicah. Še posebej smo ponosni na okroglo mizo na kateri so spregovorili finalisti izbora za projeknega managerja leta.

 

Podelili smo tudi nagrado Projektni manager leta 2016. Laskavi naziv je prejela gospa Cvetka žerajič iz podjetja KRKA d.d.. Podelili smo tudi nagrado za Mladega projektnega managerja leta 2016 in le to je prejel g. Uroš Kušar iz podjetja Litostroj Power d.o.o..

 

Projektni forum 2017 – VIDEO

Projektni forum 2016

Na Projektnem forumu 2016 smo v ospredje postavili projektnega managerja, ki kot oseba z vsemi svojimi kompetencami ter pozitivnimi in negativnimi lastnostmi pomembno vpliva na uspešnost projektov in s tem na našo skupno prihodnost. 

Šest strokovnjakov, šest podjetij in šest različnih predavanj je tvorilo osrednji del dogodka, na katerem smo gostili strokovnjake  iz različnih poslovnih okolij in z različnimi vidiki obravnavanja projektnih managerjev. V drugem delu dogodka sta sledili dve zanimivi delavnici in sicer Gather2gether competition ter delavnica z naslovom Biti zmagovalec ali heroj, to je sedaj vprašanje? Udeleženci so si lahko ogledali tudi izbrano podjetje.

V zadnjem delu smo na okrogli mizi s skrbno izbranimi gosti debatirali o »najboljšem« projektnem managerju.

 

Med govorci na dogodku so bili Renato Golob, ddr. Matjaž mulej, Silvester jeršič, Aljaž Ketiš, Lovro Krajnc in Darja Slapničar, Aleš Štempihar. Na okrogli mizi so sodelovali Uroš Kušar, Alojz Kavaš, Drago Pavlič in Kristina Kočet hudrap.

Projektni forum 2016 – program

Projektni forum 2015

Projektni forum 2015 je potekal 23. 4. 2015 v Ljubljani pod sloganom Refresh. Zamisel za slogan Refresh (oziroma po slovensko: osvežitev!) izhaja po eni strani iz aktualnega razvojnega dogajanja v Slovenskem združenju za projektni management, po drugi strani pa zaradi nujnosti prenove prenekatere projektne prakse v Sloveniji.

Sprememba, prenova, osvežitev in nov način dela so pojmi, ki zaznamujejo ZPM v letu 2015. ZPM z letom 2015 uvaja vrsto sprememb in novosti v načinu svojega delovanja. Najbolj že očitna sprememba je osvežitev celostne grafične podobe združenja in prenova spletne strani, izpostaviti pa velja tudi skorajšnjo prenovo nekaterih programov in uvedbo novih programov ZPM ter izgrajevanje omrežja ZPM z vzpostavljanjem Strateškega sveta ZPM in Partnerstva ZPM.

Popolno osvežitev ob tem dobiva tudi Projektni forum, ki smo ga prenovili tako konceptualno, kot tudi vsebinsko. Dogodek bo tokrat zgolj enodneven, vendar bomo skozi dan ponudili številne osvežene vsebinske sklope, kot so to na primer strokovna predavanja, okrogla miza, intervju, soočenje mnenj in še kaj. Zaradi dostopnejše cene postaja Projektni forum 2015 tudi bolj dostopen širšemu krogu potencialnih udeležencev.

Kot rečeno pa obstaja še drugi razlog za izbor slogana Refresh. Aktualni razvojni trendi na področju projektnega menedžmenta že sami po sebi postavljajo pred sleherno podjetje ter projektnega managerja številne izzive, ki zahtevajo ustrezne prilagoditve in osvežitve. Še toliko bolj pa seveda to velja za zgrešene projektne prakse, ki v preteklosti niso izhajale iz stroke projektnega menedžmenta ali pa so bile celo posledica nekih kratkoročnih, sebičnih in individualnih interesov.

Ključni izzivi sodobnega projektnega managementa, na katere bo osredotočen Projektni forum 2015, so:

  • Uspešnost posameznega projekta in učinkovitost njegovega izvajanja je »star«, vendar še ne dovolj dobro razrešen izziv, ob katerem se kot vse bolj pereč pojavlja izziv obvladovanja množice projektov – multiprojektnega okolja in poslovanja.
  • Z večanjem števila projektov v vseh panogah in delih podjetij/organizacij se pojavlja izziv ob dilemi ali obstaja univerzalen projektni menedžer.
  • Je čas krize (bil) za projekte in projektne menedžerje »prijateljski« ali »sovražen«? Je prav čas krize za podjetja/organizacije morda pravi čas za nadgradnjo projektne organizacijske zrelosti? S katerimi projekti in na kakšen način intenzivno nadoknaditi zastale razvojne aktivnosti iz časa krize?

 

Na Projektnem forumu 2015 je bilo predstavljenih vrsto primerov dobrih projektnih praks, ki jih velja poznati in jim slediti!

 

Projektni forum 2015 – fotogalerija