Recertifikacija

  • Trajanje veljavnosti vseh certifikatov je pet let.
  • Po izteku tega obdobja se lahko certifikati obnovijo. Lahko pa se nosilec certifikatov ob izteku njegove veljavnosti (oziroma tudi že prej, ko izpolni formalne pogoje) certificira po prilagojenem postopku na višji ravni.
  • Nosilci certifikatov morajo za obnovitev vložiti vlogo in izpolniti zahtevane kriterije, med drugim to, da so se dodatno strokovno usposabljali na področjih projektnega managementa.
  • Kandidati, ki želijo obnoviti svoj certifikat posredujejo informacijo na slocert@zpm.si in prejeli bodo ustrezne obrazce za izbrano raven, ki jih je potrebno izpolnjene vrniti.
IPMA Slocert nivo A, B in C – recertifikacija
IPMA Slocert nivo D – recertifikacija
Potek recertifikacija – za vse ravni