Spoštovane bralke in spoštovani bralci ZPM mrežnika,

verjamem, da ste uživali na zasluženem dopustu ali pa še boste v prijetno hladnejših dneh prihajajoče jeseni. Člani uredniškega odbora in drugi avtorji smo ob dopustniških dneh našli tudi čas za pisanje in urednikovanje. Kot za vsako projektno delo, tudi za izdajo ZPM mrežnika določimo termine za posamezne faze na podlagi uskladitve z izvajalci, kar pa je med dopusti za nekatere laže, za druge pa teže, odvisno od delovnega mesta in kraja dopustovanja. Pri izbiranju članov projektnega tima pogosto veliko stavimo na najboljšega člana iz prejšnjih timov, kar pa se v dopustniških dneh marsikdaj ne izide. Marsikdo trdo gara vse leto in želi imeti popoln mir v času dopusta, kar je na nek način razumljivo. Torej je to čas, ko lahko na projektih damo večjo veljavo kakšnemu mlajšemu projektnemu sodelavcu, da se lahko izkaže na zahtevnejših nalogah. Za odlično projektno delo se vključite v prenovljeni Program IPMA SloCert 2019; skozi vsebine in aktivnosti vas popeljemo v nadaljevanju ZPM mrežnika.

V tej številki uvajamo novo rubriko Usposabljanje za projektno delo v vrtcih in osnovnih šolah. Veseli bomo, če se vrtci in šole opogumite in nam za naslednjo številko posredujete svoje izkušnje.
 
V Projektni Sloveniji predstavljamo dva zanimiva projekta: Projekt uvedbe sistema ERP ter Po kreativni poti do znanja in pametna očala, prvi iz gospodarstva in drugi iz sodelovanja gospodarstva z univerzo. V intervjujih boste spoznali Tadeja Recka, Mladega projektnega managerja leta 2018, ter Kristijana Pukšiča, novega člana izvršilnega odbora ZPM, ki zase meni, da je radoveden in odprt za nove izzive in priložnosti. Želimo mu uspešno delo v našem društvu, kjer bo imel veliko novih priložnosti.

Ob koncu vas vabim k udeležbi na Projektnem forumu 2019, ki bo 17. oktobra 2019 v Ljubljani. Več o dogodku lahko preberete v rubriki Napovednik dogodkov in
aktivnosti ZPM.

Uživajte vsak dan s projekti, med dopustom pa tudi dni brez projektov. Mi bomo veseli, da nas boste prebrali in se naučili kaj novega. Kot je povedal Tadej Recek, » je v sklopu vsakega posameznega projekta prisotna tudi komponenta učenja, saj nobena dva projekta vsebinsko nista popolnoma enaka.«
 
mag. Mojca Skale,
odgovorna urednica ZPM mrežnika