Select Page

Projektna mreža Slovenije objavlja mednarodne znanstvene in strokovne članke s področja projektnega managementa.

Revija je multidisciplinarna in predvsem priročen vir informacij za vse vrste raziskovalcev, načrtovalcev, praktikov in oblikovalcev politik na različnih lokalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh odločanja ter v disciplinah, kot so proizvodnja, inženiring, trgovina, načrtovanje ter iz družbenega, gospodarskega in okoljskega področja.

Revija vabi raziskovalce in praktike iz vsega sveta, da izmenjajo izkušnje v celotni paleti industrij in tehnologij, v katerih se uporablja projektni management. Prispevki zajemajo vsa področja projektnega managementa, od sistemov do človeških vidikov, in povezuje teorijo s prakso z objavo študij primerov in diskusij o aktualnih vprašanjih.

Revija objavlja prispevke s področja projektnega managementa v elektronskem formatu:

 • nastajanje, načrtovanje in zagon projektov,
 • organiziranje projektov,
 • kadrovanje za projekte,
 • vodenje projektov,
 • spremljanje in nadziranje projektov,
 • zaključevanje projektov,
 • ocenjevanje tveganosti in uspešnosti projektov ter upravljanje tveganj,
 • povezovanje projektov z organizacijo, managementom in drugimi stičnimi področji,
 • primeri celotnih projektov ali njihovih delov iz najrazličnejših dejavnosti,
 • teorija projektnega managementa,
 • povezanost med strateškim in projektnim managementom,
 • informacijska podpora projektnemu managementu,
 • izzivi multiprojektnih okolij,
 • sodobni pristopi projektnega managementa (agilni, ekstremni PM),


V Projektni mreži Slovenije
objavljamo:

 • znanstvene prispevke; gre za izvirne ugotovitve, ki so plod znanstveno-raziskovalnega dela. Vsebina je novost, ugotovitve pa prispevajo k razvoju spoznanj iz projektnega managementa.
 • strokovne prispevke, ki vsebujejo predstavitve, ki so prikaz in ocene uporabnih metod in tehnik projektnega managementa v praksi ali pri študiju primera.
 • razmišljanja in odmeve; na objavljene prispevke ali primere, ki prispevajo k razvoju projektnega managementa.

V reviji Projektna mreža Slovenije objavljamo še ne objavljena dela, ki niso poslana v objavo v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtor dela je odgovoren za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Če je bil prispevek že natisnjen drugje, poslan v objavo ali predstavljen na strokovni konferenci, mora avtor to sporočiti, pridobiti soglasje založnika in navesti razloge za ponovno objavo. Avtorjem prispevkov ne plačujemo honorarjev. Prispevki so pred objavo v celoti pregledani od dveh skrbno izbranih neodvisnih recenzentov. Na podlagi mnenj recenzentov uredniški odbor prispevek sprejme, zahteva manjše ali večje popravke ali ga zavrne. Avtorji sami odgovarjajo za jezikovno ustreznost prispevkov.