Select Page

Politika odprtega dostopa

Projektna mreža Slovenije je revija odprtega dostopa, kar pomeni, da je njena vsebina prosto odstopna brez stroškov uporabniku ali njegovi instituciji. Vsi prispevki so objavljeni v skladu z licenco CC-BY 4.0. Objavljene materiale si je mogoče izmenjavati (kopirati in poslati na katerem koli mediju ali obliki) in prilagoditi (preurediti in pretvoriti za druge namene, tudi komercialne) pri tem pa je potrebno navesti avtorja.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Prednosti odprtega dostopa za avtorje so:

  • brezplačen dostop za vse uporabnike po vsem svetu,
  • avtorji ohranijo avtorske pravice za svoje delo,
  • povečana prepoznavnost in bralstvo,
  • hitra objava,
  • brez prostorskih omejitev.

 

Uredniška politika

Revija Projektna mreža Slovenije je znanstvena, strokovna in informativna revija, ki bralcu raziskovalno, analitično in informativno ponuja znanje, izkušnje in informacije o projektnem managementu.
Revija Projektna mreža Slovenije od leta 2015 dalje izhaja v tiskani in elektronski obliki. Uredništvo revije podpira načelo prostega dostopa do znanstvenih objav, zato je elektronska oblika revije dostopna v polnem besedilu takoj po izidu.
Avtorjem prispevkov ne plačujemo honorarjev.
Revija Projektna mreža Slovenije je v stroki prepoznavna in uveljavljena revija s priznanimi strokovnjaki v uredniškem odboru. Vsi prispevki v reviji so recenzirani, recenzijski postopek je anonimen. Sprejem v objavo je odvisen od pozitivne ocene v postopku recenzije.
Avtorji, odgovorni urednik, uredniški odbor, recenzenti in izdajatelj revije so dolžni upoštevati pravila etičnega objavljanja revije.

Izvirnost, plagiatorstvo in navajanje virov
Avtorji se morajo prepričati, da so napisali povsem izvirno delo, in so v primeru, če so uporabili delo in/ali besede drugih, le-te pravilno navedli ali citirali. Avtor mora vedno ustrezno navesti delo drugih. Ko opisuje delo, o katerem poroča, mora navesti vse objave, ki so vplivale na to delo.

Večkratno, ponavljajoče se in sočasno objavljanje.
Načeloma avtor ne sme objaviti prispevkov z isto raziskavo v več kot eni reviji ali primarni publikaciji. Sočasna oddaja istega prispevka dvema ali več revijam velja za neetično ravnanje pri objavljanju in ni sprejemljiva.

Načelo poštenosti
Odgovorni urednik oceni primernost intelektualne vsebine prispevkov ne glede na raso, spol, spolno usmerjenost, versko prepričanje, etični izvor, državljanstvo ali politično prepričanje avtorjev.

Načelo zaupnosti
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora ne smejo razkrivati informacij o oddanem prispevku nikomur drugemu razen avtorju, recenzentom, morebitnim recenzentom, drugim sodelavcem uredniškega odbora ali izdajatelju.

 

Politika elektronskega arhiviranja

Elektronsko gradivo hrani Nacionalna univerzitetna knjižnica NUK in je dostopno preko portala dLib.si.