Select Page

Glavna urednica
Brigita Gajšek, Univerza v Mariboru, Slovenija
e-pošta: brigita.gajsek@um.si

Uredniški odbor
Tanja Arh, Slovenija
Zlatko Barilović, Veleučilište Baltazar Zaprešić, Hrvaška
Renato Golob, Slovenija
Nino Grau, Univerza v Friedbergu, Nemčija
Anton Hauc, Slovenija
Andrej Kerin, Slovenija
Jure Kovač, Univerza v Mariboru, Slovenija
Iztok Palčič, Univerza v Mariboru, Slovenija
Janez Kušar, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Matjaž Madžarac, Telekom Slovenije, Slovenija
Mislav Ante Omazić, Univerza v Zagrebu, Hrvaška
Dejan Petrović, Univerza v Beogradu, Srbija
Michael Poli, ZDA
Brane Semolič, Slovenija
Aljaž Stare, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Pieter Steyn, Cranefield College, Južna Afrika
Igor Vrečko, Univerza v Mariboru, Slovenija

Tehnična urednica
Tanja Arh, Slovenija

Izdajatelj
Slovensko združenje za projektni management
Stegne 7
1000 Ljubljana
Slovenija