International Project Management Association (IPMA®) je mednarodna organizacija, ki deluje na področju projektnega managementa in Slovensko združenje za projektni management (ZPM) je ena od članic te organizacije.

V okviru IPMA® poteka mednarodno certificiranje strokovnjakov s področja projektnega managementa, kar v Sloveniji izvaja ZPM s programom “IPMA® SloCert”.

Certifikat je listina, s katero nosilec izkazuje svojo usposobljenost – kompetentnost za zmožnost uporabe potrebnega znanja in/ali veščin ter primernost osebnostnih lastnosti za uspešno in učinkovito obvladovanje projektov.

Ocenjevalci v programu “IPMA® SloCert” so bogato izkušeni projektni managerji ter s strani IPMA® ustrezno verificirani in akreditirani. Program “IPMA® SloCert” je tudi redno validiran s strani IPMA®, kar zagotavlja, da so IPMA® certifikati, pridobljeni v Sloveniji, veljavni po vsem svetu in enakovredni IPMA® certifikatom, pridobljenim kjerkoli drugje.